Vad gäller för terrängkörning?

Att köpa en fyrhjuling kan i många fall vara en bra ide till sitt arbete.
Många förknippar sin Honda fyrhjuling med att köra terrängkörning och ha den som sitt arbetsredskap. Det många inte vet är att fyrhjulingar oftast är förbjudna i terrängen och kan leda till stora skador på mark och natur.

Tiden som naturen tar på sig att läka kan vara lång när skadorna skapas fort med ett fordon. Djupa spår i marker kan leda bort vatten och skapa torrare områden som är ogynnsamma för djur och växter. Att rätta till skador kan ta lång tid och det tar lång tid för att naturen ska kunna återhämta sig.

Bullret från motorer stör även djur och skrämmer bort. Ljudet transplanterar sig extra långt på barmark och är därmed förbjudet att köra på det.
För att köra i terräng så måste man söka dispens även om det bara handlar om att ta sig till sin bostad eller stuga eller fiskevatten. Förbudet mot körning på barmark gäller även markägare. Förbjudet gäller även fordon som går på el.

All mark utanför vägar räknas som terräng. detta gäller även naturstigar och motionsspår. Det behöver inte vara skyltat för att förbudet ska gälla.
En fyrhjuling är ett flexibelt arbetsredskap som finns i olika varianter.

Vill man kunna köra på väg så kan man skaffa sig en traktorregistrerad fyrhjuling som till exempel en Honda Rubicon T3B Traktor. Behöver man inte en fyrhjuling som ska köras på väg så är en Honda Rancher 2020 ett populärt alternativ.